Ringerike Pianoservice

Pianostemming, flygelstemming og reparasjon av piano og flygel utføres av autorisert pianostemmer og
tekniker Tore Leinebø. Han har 3-årig utdanning som pianostemmer og tekniker fra Rud vgs, og mer enn
20 års erfaring i bransjen.

Leinebø underviser også som faglærer i pianostemming og pianoteknikk ved Rud vgs i Bærum.

Ringerike Pianoservice har et velutstyrt verksted med delelager. Her kan vi foreta innvendig heloverhaling/
restaurasjon av piano og flygel. Vi foretar også besiktigelse eller taksering av instrumenter ved kjøp og salg.

Vi formidler salg av brukte og nye instrumenter. Ta kontakt.

toreleinebo@gmail.com